City Tours in Angkor

We can offer you all of our trips in your native language! Please contact us to get more information.

Tonle Sap Lake and floating villages

(6h)

Zaczynamy dzień bardzo wcześnie – spotykamy się w lobby o 4.30 z pilotem i jedziemy tuk tukiem w stronę świątyni Angkor Wat, słynącej z majestatycznego widoku podczas wschodu słońca. Miliony turystów z całego świata uznaje ten punkt programu jako obowiązkowy i wyjątkowo klimatyczny.

Wracamy do hotelu na śniadanie. Wracamy do Angkor Wat i rozpoczynamy zwiedzanie obiektu właśnie od tej najsłynniejszej w całej Azji świątyni. To największy kompleks świątynny widniejący na liście dziedzictwa UNESCO oraz wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Następnie ruszamy do Angkor Thom (XIIw.) – ostatniej stolicy Imperium, zachwycającej swoimi zabytkami – świątynią Bayon wraz ze swoimi 54 wieżami udekorowanymi ponad dwustu uśmiechającymi się głowami Awalokiteśwary, obejrzymy i poznamy  historię powstania Południowej BramyTarasu Słoni oraz Tarasu Trędowatego Króla.

Odwiedzimy również świątynie, które pozostały na tym terenie po poprzedniej stolicy – Baphuon and Phimenakas. Podziwiać będziemy również Ta Keo – pierwsza świątynię wybudowana przez Khmerow w całości z piaskowca. Poznamy makabryczną historię tego miejsca – powód opuszczenia jej i nieużytkowania nigdy potem. Stamtąd ruszymy w kierunku Tha Phrom znanej wszystkim z filmu Tomb Raider. Powrót do hotelu około godziny 16:00. W trakcie wycieczki lunch serwowany w lokalnej restauracji na terenie Angkor Wat. W opcji z zachodem słońca przejazd około 17.00 z hotelu na Pre Rup (obecnie najlepsza świątynia, gdzie dostępny jest zachód słońca). Powrót około godziny 19.00 do hotelu.

 

W programie (wersja LIGHT): wycieczka po polsku, transport tuk tukiem, woda, chusteczki
+ dodatkowo (wersja PREMIUM): lunch, napoje, dodatkowa wizyta w wiosce

 

 

Bilet wstępu do Angkor w kwocie 37USD oraz Muzeum Min w kwocie 10USD płatny we własnym zakresie w kasie biletowej. Dzieci do 12 lat wchodzą gratis (trzeba pokazać paszport).

 

UWAGA: kolejność punktów programu może ulec zmianie, realizacja poszczególnych punktów zależy od pogody oraz mobilności grupy, niektóre obiekty mogą być okresowo zamknięte lub dostępne częsciowo, w przypadku wystąpienia lokalnych utrudnień (np. remont) zastrzegamy sobie możliwość rewitalizacji programu ad hoc

 

Angkor Great Loop

(8h)

We meet in the hotel lobby at 8.00. We reach the Angkor complex by van or local traditional motor-motor, commonly called tuk tuk.

 

We start the tour with Preah Khan - literally translated - Holy Sword . Built by King Dzayawarman VII in honor of his father, on the occasion of winning the war with Champs in 1191. In its glory years Preah Khan was inhabited by about 100,000 people. The building has been renovated to a minimal extent - it has retained its unique, original atmosphere. Trees growing out of the foundations of the building and a layer of green moss on the stones give the impression of being transferred to another world - the world of history so far unknown.

 

Then we will go to Prasat Prei, Banteay Prei, Krol Ko - these are the areas less frequently visited by tourists, slightly distant from the most popular places here. As the temples in this part of the park are surrounded by a dense forest, nature broke through the walls and they destroyed faster and more than other popular buildings here. This is a kind of advantage, because it is extremely mysterious and calming here. Great point for photography . Little is known about these temples, they were built at the end of the 12th century by Dzajarwaman VII and originally dedicated to the Buddha .

 

From there, we will go to Neak Pean - a sanctuary surrounded by a total of five pools, each of them has its own symbolism, and in the 12th century it was believed that swimming in this holy water would bring health and cure diseases. Before us is the most-liked by tourists in the Great Loop - the temple Ta Som, for 10 years a group of qualified specialists has been rebuilding this monument step by step and today we can see it in its original shape.

 

Another East Mebon temple (10th century) dedicated to the god Shiva and parents of King Radzendrawarman, built on an artificial island, today the water level of East Baray (one of the largest artificial water reservoirs in the world ) is low enough for local farmers to grow crops on its bottom. This creates a very interesting image and it is easy to imagine how once this majestic place could have looked. The last point is Pre Rup (Xw.) In the literal translation of "turning the body" - during funeral ceremonies the body rotated with the sun traveling across the sky.

 

ADDITIONAL TEMPLE:

We will visit a selected temple from the former capital - Baphoun, Phimenakas.  Ta Keo Temple will reveal its gruesome history and the reason for leaving it despite us, despite its unique characteristics owing to its structure - as the first it was entirely built of sandstone. We return to the hotel around 16.00.

Angkor the Great Loop+ Women's Monastery + Mines Museum

(10h)

Spotykamy się w hotelowym lobby o 8.00. Do kompleksu Angkor dojeżdżamy vanem lub miejscową tradycyjną motorikszą, potocznie zwaną tuk tukiem. W wersji premium zaczynamy od lokalnego postoju na Khmer coffee.

Zwiedzanie zaczynamy od Preah Khan – w dosłownym tłumaczeniu – Święty Miecz. Zbudowana przez króla Dzajawarmana VII na cześć jego ojca, przy okazji wygranej wojny z Czampami w 1191 r W latach swej świetności Preah Khan zamieszkiwany był przez około 100 000 ludzi. Obiekt odnowiony w minimalnym stopniu – zachował swą wyjątkową, oryginalną atmosferę. Drzewa wyrastające z fundamentów budowli oraz warstwa zielonego mchu na kamieniach sprawiają wrażenie przeniesienia do innego świata – świata historii dotąd wielu nieznanej.

Następnie udamy się do Prasat PreiBanteay PreiKrol Ko – to już rzadziej odwiedzane przez turysto tereny, nieco oddalone od najbardziej popularnych tu miejsc. Jako że świątynie w tej części parku otoczone są gęstym lasem, natura wdarła się pomiędzy mury i te zniszczały szybciej i bardziej, aniżeli pozostałe popularne tu budowle. Jest to pewnego rodzaju zaleta , gdyż jest tutaj nadzwyczaj tajemniczo i wyciszająco. Świetny punkt dla fotografii. Niewiele wiadomo o tych świątyniach, zostały wybudowane pod koniec XII wieku przez Dzajarwamana VII i oryginalnie poświęcone Buddzie.

Stamtąd udamy się do Neak Pean  – sanktuarium otoczonego łącznie pięcioma basenami, każdy z nich ma swą symbolikę, a w XII wieku wierzono, ze kąpiel w tej świętej wodzie przyniesie zdrowie i uleczy choroby. Przed nami najbardziej lubiana przez turystów w Wielkiej Pętli –  świątynia Ta Som, przez 10 lat grupa wykwalifikowanych specjalistów krok po kroku odbudowywała ten zabytek i dzisiaj możemy zobaczyć go w oryginalnym kształcie. Przed nami świątynia East Mebon (Xw.) poświęcona bogu Shiva i rodzicom króla Radzendrawarmana, zbudowana na sztucznej wyspie, dzisiaj poziom wody Wschodniego Baray (jednego z największych sztucznych zbiorników wodnych na świecie) jest na tyle niski, ze lokalni farmerzy prowadzą na jego dnie uprawy rolne. Tworzy to bardzo ciekawy obraz i łatwo można sobie wyobrazić, jak niegdyś to majestatyczne miejsce mogło wyglądać. Kolejnym punktem jest Pre Rup (Xw.) In the literal translation of "turning the body" - during funeral ceremonies, the body rotated with the sun traveling across the sky.

 

W wersji premium lunch w rodzinnej restauracji na terenie Angkor, w wersji light przerwa na lunch własnym zakresie.

Po lunchu przejazd do Muzeum Min i fundacji charytatywnej Pana Aki Ra. Historia współczesna Kambodży oraz informacje o pozostałościach wojennych. Następnym punktem naszej wycieczki jest miejsce absolutnie wyjątkowe w kompleksie Angkor, a mianowicie Banteay Srei – świątynia zwana Cytadelą lub Klasztorem Kobiet. Oddalona od centrum Angkor o 28km jako jedyna powstała z inicjatywy nie króla, a dwójki Braminów ku czci Bogów Shivy i Vishnu. Wybudowana z czerwonego i różowego piaskowca w X wieku, bardzo strojna budowla, w całości utrzymana w aranżacji hinduistycznej. Cytadela pomimo niewielkich rozmiarów robi ogromne wrażenie. Wracając z Cytadeli Kobiet zatrzymamy się w lokalnej fabryce, aby podejrzeć, jak wygląda produkcja cukru palmowego oraz wina ryżowego (wizyta tylko w opcji premium). Powrót do hotelu około godziny 18.00.

 

W programie (wersja LIGHT): wycieczka po polsku, transport tuk tukiem, woda, chusteczki
+ dodatkowo (wersja PREMIUM): lunch, napoje, dodatkowa wizyta w wiosce

 

Bilet wstępu do Angkor w kwocie 37USD oraz Muzeum Min w kwocie 10USD płatny we własnym zakresie w kasie biletowej. Dzieci do 12 lat wchodzą gratis (trzeba pokazać paszport).

 

UWAGA: kolejność punktów programu może ulec zmianie, realizacja poszczególnych punktów zależy od pogody oraz mobilności grupy, niektóre obiekty mogą być okresowo zamknięte lub dostępne częsciowo, w przypadku wystąpienia lokalnych utrudnień (np. remont) zastrzegamy sobie możliwość rewitalizacji programu ad hoc

 

Kulen Mountains and Bang Mealea

(10h)

We meet in the hotel lobby at 8.00. We set off by car to the Kulen Mountains - the cradle of Khmer civilization, and also of the Cambodian National Park. During the tour we will see the River 1000 Lingams (the oldest archaeological site of the Angkor era), and also a sacred place on the map of Cambodia and a magnificent waterfall - a place for bathing and photo sessions (for those willing and depending on the water level). At the end we will visit the temple Wat Preah Ang Thom with one of the largest monuments of the lying Buddha in the country, from where you can admire the view of the nearby jungle and lychee hills. Within the complex there is also a relic - the Buddha's footprint and a Hindu big ligam, where pilgrims can wash their body with holy water. Then a visit to the local bazaar where medicines, souvenirs and very tasty local grilled fish and chicken are sold. For those willing to visit the Kulen waterfall with the option of bathing!

On the way back, stop for lunch at a local restaurant and stop at the Beng Mealea Temple (XII century) - overgrown ruins of an ancient temple called the secret "Jungle Temple". Off the beaten path, for years it has overgrown with a fancy tangle of trees and shrubs, lianas and green mosses. It is hardly visited, so there will be no crowds of tourists here. Return to the hotel around 18.00.

Angkor Thom (Angkor Thom / Women's Monastery) + Apopo Mine Center

(10h)

We meet at 09.00 in the lobby and from there we go by tuk tuk or van to the largest inscribed UNESCO and Guinness Book of Records temple complex - Angkor .

We continue visiting this 12th-century temple built in honor of the god Vishnu and then head to the last capital of the Khmerow Empire: Angkor Thom, to see its monuments - the majestic Bayon temple > along with its 54 towers decorated with more than two hundred smiling faces of Avalokiteswara, we will pass the South Gate , watch the Terrace of the Elephants , Terrace of the Leper King .

Lunch at a local restaurant at noon and drive to the APOPO demining center . Here, specially trained rats are prepared to look for mines and misfires. On site, a special guide, a specialist of demining, will show us a presentation of such an action with the participation of a rat and mockups of mine and misfires. A very nice shop supporting this action on site and a lot of exhibits and information related to war remains.

The next point of our trip is an absolutely unique place in the Angkor complex, namely Banteay Srei - a temple called the Women's Citadel . 28km away from the center of Angkor, it was the only one founded on the initiative of not the king, but two Brahmins in honor of the Gods Shiva and Vishnu . Built of red sandstone in the 10th century, a very decorative building, entirely kept in Hindu arrangement. The citadel, despite its small size, makes a great impression. Returning from the Citadel of Women we will stop at a local factory to see what the production of palm sugar and rice wine looks like. Return to the hotel around 19.00 .

The Great Three of Angkor + Sunrise/sunset (one option to choose)

(12h)

Sunrise option

 

Zaczynamy dzień bardzo wcześnie – spotykamy się w lobby o 4.30 z pilotem i jedziemy tuk tukiem w stronę świątyni Angkor Wat, słynącej z majestatycznego widoku podczas wschodu słońca. Miliony turystów z całego świata uznaje ten punkt programu jako obowiązkowy i wyjątkowo klimatyczny.

 

Wracamy do hotelu na śniadanie. Wracamy do Angkor Wat i rozpoczynamy zwiedzanie obiektu właśnie od tej najsłynniejszej w całej Azji świątyni. To największy kompleks świątynny widniejący na liście dziedzictwa UNESCO oraz wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Następnie ruszamy do Angkor Thom (XIIw.) – ostatniej stolicy Imperium, zachwycającej swoimi zabytkami – świątynią Bayon wraz ze swoimi 54 wieżami udekorowanymi ponad dwustu uśmiechającymi się głowami Awalokiteśwary, obejrzymy i poznamy  historię powstania Południowej BramyTarasu Słoni oraz Tarasu Trędowatego Króla.

Odwiedzimy również świątynie, które pozostały na tym terenie po poprzedniej stolicy – Baphuon and Phimenakas. Podziwiać będziemy również Ta Keo – pierwsza świątynię wybudowana przez Khmerow w całości z piaskowca. Poznamy makabryczną historię tego miejsca – powód opuszczenia jej i nieużytkowania nigdy potem. Stamtąd ruszymy w kierunku Tha Phrom znanej wszystkim z filmu Tomb Raider. Powrót do hotelu około godziny 16:00. W trakcie wycieczki lunch serwowany w lokalnej restauracji na terenie Angkor Wat. W opcji z zachodem słońca przejazd około 17.00 z hotelu na Pre Rup (obecnie najlepsza świątynia, gdzie dostępny jest zachód słońca). Powrót około godziny 19.00 do hotelu.

 

W programie (wersja LIGHT): wycieczka po polsku, transport tuk tukiem, woda, chusteczki
+ dodatkowo (wersja PREMIUM): lunch, napoje, dodatkowa wizyta w wiosce

 

Bilet wstępu do Angkor w kwocie 37USD oraz Muzeum Min w kwocie 10USD płatny we własnym zakresie w kasie biletowej. Dzieci do 12 lat wchodzą gratis (trzeba pokazać paszport).

 

UWAGA: kolejność punktów programu może ulec zmianie, realizacja poszczególnych punktów zależy od pogody oraz mobilności grupy, niektóre obiekty mogą być okresowo zamknięte lub dostępne częsciowo, w przypadku wystąpienia lokalnych utrudnień (np. remont) zastrzegamy sobie możliwość rewitalizacji programu ad hoc

Angkor from Sunrise to Sunset

(12h)

We meet at 4.30 in the lobby and from there we go by tuk tuk or van to the largest UNESCO-listed UNESCO and Guinness Book of Records temple complex - Angkor . We admire the sunrise from the most beautiful place at this time of day - Angkor Wat - a must-see for fans of visual experience and architecture bathed in the morning rays of the sun. Breakfast at Angkor in a local eatery with coffee or coconut. The next point is a treat for fans of Lara Croft's adventures - the Ta Phrom temple, which was the scenery in the part of the movie Tomb Raider starring Angelina Jolie. This temple is considered by many to be the most mysterious and climatic of the entire Angkor complex .

12.00 return to the hotel and time to relax until 14.00 (2h) .

In the afternoon we continue to visit this 12th-century temple built in honor of the god Vishnu and then head to the last capital of the Khmerow Empire - Angkor Thom to see its monuments - the majestic Bayon temple with its 54 towers decorated with more than two hundred smiling faces of Avalokiteswara, pass the South Gate , watch the Terrace of the Elephants , Terrace of the Leper King .

We will visit the temples that remained in the area of ​​the former capital - Baphoun , Phimenakas . The Ta Keo temple will reveal to us its gruesome history, which was the reason for its non-use and abandonment, despite its unique characteristics owing to its structure - as the first was entirely built of sandstone. Optional sunset - as the day is coming to an end soon, we are slowly heading towards the temples charming the most accompanied by the setting sun. One of them is Pre Rup (Xw.) In the literal translation of "body rotation" - during funeral ceremonies the body rotated with the sun traveling across the sky. We return to the hotel at 19.00.

W 3 dni dookoła Angkor

Czas: 3 dni

3 dniowy, obszerny plan pokazujący najważniejsze świątynie jak i najciekawsze punkty dookoła Angkor i Siem Reap – cały czas pod opieką Polskiego tour lidera.

Atrakcje zawarte w programie: Wielka Trójka Angkor + dodatkowe świątynie + klimatyczny zachód słońca pośród starożytnych  monumentów, Centrum rozminowywania APOPO (Muzeum Szczura), wyprawa na pływające wioski + jezioro Tonle Sap, Apsara Dance Show lub street food market + Phare Circus, zachód słońca na Rooftopie lub w balonie na 120m.

 

Dzień 1
Program: Zakwaterowanie w hotelu – restauracja z khmerską kuchnią – centrum
rozminowywania APOPO – zachód słońca na Rooftopie lub w balonie na 120m – street food market + pokaz akrobacji w Phare Circus lub Apsara Dance show
(zakładamy, że przylot będzie w godzinach 12-14).


Tuż po wylądowaniu w Siem Reap z lotniska odbiera Państwa polski  przewodnik/tour lider i klimatyzowanym, komfortowym busem docieramy do sprawdzonego przez nas hotelu (3,4 lub 5* – standard do ustalenia). Następuje czas na relaks i odświeżenie po podroży a następnie ruszamy do restauracji aby spróbować wybornej khmerskiej kuchni w najlepszym wydaniu.


Kolejnym punktem jest Centrum Rozminowywania APOPO, gdzie podczas wizyty
zapoznamy się z trudną historią komunistycznych rządów Czerwonych Khmerów. Tutaj specjalnie trenowane szczury przygotowywane są do wyszukiwania min i niewypałów. Na miejscu specjalny przewodnik – specjalista rozminowywania – pokaże nam prezentację takiej akcji z udziałem szczura i makietami min i  niewypałów. Na miejscu bardzo fajny sklepik wspierający tą akcję oraz dużo eksponatów i informacji związanych z pozostałościami wojennymi.


Na zachód słońca proponujemy 2 opcje do wyboru: możemy wybrać się do jednej z
najlepszych rooftopowych restauracji w Siem Reap aby wypić drinka i rozkoszować się przepięknymi kolorami nieba (drinki w barze nie są wliczone w cenę wycieczki) lub wznieść się balonem na około 120 metrów nad ziemię aby z wysokości podziwiać chowające się słońce oraz okolicę Angkor Wat. Następnie ruszymy na kambodżański street food market pełen różnorakich lokalnych smakołyków. Na zwieńczenie dnia wybierzemy się na wieczorne show – Phare Circus – gdzie będziemy mieli okazję oglądać w akcji najlepszych khmerskich akrobatów lub orientalne, taneczne show w wykonaniu khmerskich Apsar połączone z kolacją. Około godziny 22 powrót do hotelu.

 

Dzień 2

Atrakcje: Kompleks Angkor – Wielka Trójka Angkor – Angkor War, Ta Prohm, Bayon + dodatkowe świątynie, lunch w cenie wycieczki, zachód słońca pośród starożytnych monumentów.


Rano, po śniadaniu zjedzonym na spokojnie, wybieramy się tuk tukiem w stronę starożytnego Angkor (start około 9:30). W prywatnej grupie zwiedzamy  najważniejsze i najpopularniejsze światynie – Angkor Wat, Ta Prohm (Tomb Raider Temple) i Angkor Thom z enigmatyczną Bayon – tak zwaną Wielką Trójkę. Oddajemy się ciekawostkom i historii całego kompleksu, przyglądamy się częściowo zarośniętym reliefom i przenosimy się w czasie do świata wprowadzonych w taneczny trans apsar, mitologii Azji południowo-wschodniej, jak i do rządów króla-boga – Dżajawarmana II. Przechadzając się pośród wiekowych pagód wchodzimy nieco głębiej w tajemniczy klimat miejsca jak i kulturę starożytnego Imperium Khmerów oraz przedstawiamy również czym Angkor jest dla dzisiejszych mieszkańców
Kambodży.


Poza najważniejszymi świątyniami chętnie pokażemy również inne monumenty znajdujące się nieopodal – takie jak Preah Khan, Takeo, Taras Słoni, Phimenakas, Baphuon, Baksei Chamkrong, Prasat Bei, Prasat Kravan, Banteay Kdei czy wiele innych. Wykorzystujemy położone nieopodal siebie miejsca aby poczuć tajemniczą energię kompleksu i zrobić genialne zdjęcia. Staramy się unikać tłumów aby  przyjemnie spędzać czas w jak najbardziej kameralnej atmosferze – omijając najbardziej zatłoczone miejsca i skorzystać z nich kiedy jest już tam relatywnie pusto.
Dostosowując czas posiłku do turystów – pomiędzy świątyniami – udajemy się na lunch do najprzyjemniejszej restauracji w kompleksie serwującej lokalne specjały kuchni khmerskiej, gdzie można również na chwilę odetchnąć od natłoku wrażeń (posiłek wliczony w cenę).


W ciągu całego dnia spędzamy na zwiedzaniu około 8-10 h i w standardzie jest to dosyć obszerna wersja kompleksu Angkor zarazem dająca nieco poczuć zmęczenie – aby jednak wykorzystać atrakcje do cna chętnie zabierzemy Was również na uroczy i klimatyczny zachód słońca w jednym z najciekawszych według nas miejsc w okolicy 😉
Po intensywnym dniu pełnym wrażeń (około godziny 19:00) wracamy tuk tukiem do hotelu aby stopy zrelaksowały się po pokonanych pośród świątynnych korytarzy kilometrach. Ci mniej zmęczeni i rządni kambodżańskiej imprezy mogą się wybrać na słynny deptak Pub Street lub do jednego z nocnych klubów Siem Reap.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom możemy również rozpocząć owy dzień od wschodu słońca przy Angkor Wat – jesteśmy elastyczni i chętnie dostosujemy do Was cały program zwiedzania – opierając go na naszym doświadczeniu i Waszych pomysłach.

 

Dzień 3

(Zakładając, że wylot następuje w godzinach popołudniowych plan zwiedzania na ten dzień ogranicza się do godziny 12:30 – możemy go oczywiście rozszerzyć jeśli zajdzie taka potrzeba).


Tuż po śniadaniu – około godziny 7:00 ruszamy tuk tukiem w stronę malowniczej
kambodżańskiej wsi aby najlepiej dotknąć lokalnego klimatu. Dzień rozpoczynamy od przejazdu przez malownicze i wiejskie tereny – aby dotrzeć do portu – skąd łodzią wybierzemy się na wycieczkę po zapierających dech w piersiach wioskach na wodzie, gdzie mimo trudnych warunków spotkać można niezwykle przyjaznych i uśmiechniętych mieszkańców.


Na miejscu dowiecie się jak funkcjonują domostwa na palach, z czego żyją i czym trudnią się lokalsi oraz zobaczycie niezwykłą harmonię i malowniczy koloryt kambodżańskiej wsi.
Serdecznie polecamy skorzystanie z możliwości rejsu po lasach namorzynowych – 2
osobową, małą łódką – poza niezwykłym klimatem przeciskania się pomiędzy  dzikimi konarami drzew dopływa się również do najciekawszej części pływającej wioski, gdzie na wyciągnięcie ręki lub obiektywu można doświadczyć klimatu życia w tym miejscu.


Kulminacyjnym punktem wycieczki jest wspólne wypłynięcie łodzią na jezioro Tonle Sap aby z nieco szerszej perspektywy spojrzeć na otaczającą to miejsce naturę.
Wyciszeni kambodżańską wsią następnie wracamy do hotelu (około godziny 12:00 – aby na spokojnie zdążyć na lot), odbieramy bagaże i kierujemy się w stronę lotniska – żegnając sielankowe Siem Reap.

OPEN TOUR is available in all City Tours cities!

 

It's a spontaneous tour without any prior plans or reservations. In this option you set the time that you want to spend together with the Polish pilot / guide (from 4 to 10h) .

 

 

OPEN TOUR also available in eco version - with Junior Tour Leader support. This option is an additional economy and still cheaper trip.

 

 

Feel free to confirm the date in advance . We accept trip reservations with a Polish pilot / guide at least 3 days before the planned date. Confirmation of the trip takes place after giving the number (departure code) and paying the whole amount.

The LOOKING FOR YOU mode is available for each trip.

As you know, some places in Asia (eg. Singapore) are one of the most expensive tourist destinations, so to reduce the cost of the trip, it's worth joining forces. Then use the SEARCHING FOR YOU option.

How it works in 3 steps:

STEP 1: choosing program and implementation date

STEP 2: pay for the program and activate the option WE ARE LOOKING FOR YOU - Polviet Travel will start promoting this trip and looking for people to join

STEP 3: acceptance of those interested, price correction.


Tours on the site are priced for groups of 10 people. If you're interested in a private tour - contact us and we'll show you the cost of individual tours.